Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2020

Innowacyjny Produkt Ogrodniczy to konkurs, którego celem jest wyróżnienie pomysłów i działań firm z branży ogrodniczej i sadowniczej, których produkty odznaczają się innowacyjnością. Oceniającymi w konkursie będzie Kapituła konkursu, ale i czytelnicy serwisu www.sadyogrody.pl.

Kto może wziąć udział w wydarzeniu?

W Konkursie mogą wziąć udział producenci i dystrybutorzy nawozów, środków ochrony roślin i innych środków produkcji, programów i urządzeń oraz maszyn wspomagających prowadzenie gospodarstwa ogrodniczego oraz produktów finansowych.

Kategorie konkursowe

Wśród zarejestrowanych i spełniających kryteria konkursowe zgłoszeń Kapituła przyzna nagrody w 3 kategoriach:

Ważne terminy

03.08.-30.10.2020 – czas trwania Konkursu

03.08.-15.09.2020 – zgłaszanie produktów

21.09.-11.10.2020 – głosowanie internautów

Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie oficjalnej wspólnej gali zorganizowanej podczas konferencji „Sady i ogrody” oraz „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” 

Nagrody

Kapituła Konkursu dokona oceny zgłoszeń według kryteriów przyjętych w Regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii. Łącznie Kapituła Konkursu przyzna 3 wyróżnień.

Równocześnie czytelnicy portalu sadyogrody.pl wyłonią zwycięzców.

3 produktów, po jednym z każdej kategorii, które w głosowaniu czytelników portalu otrzymają największą liczbę głosów ogółem, dostaną wyróżnienia.